Landingpage 1

De Haan Media heeft een proeftekst ontwikkeld die net als het algemeen bekende “Lorem Ipsum” gebruikt kan worden voor letterproeven op webpagina’s en drukwerk. De reden dat wij hiervoor zelf een proeftekst ontwikkeld hebben, is omdat De Haan Media de voorkeur geeft aan Nederlandse bewoordingen en zinsopbouw.